Samenwerking met Geert  Van Vooren

van burn out naar loopbaangeluk, kom je tot welbevinden 

Burn out : Herken je dit ?

We doen een hele tijd ons best op het werk en ineens lukt het niet meer: te veel stress eist zijn tol.

Wat zijn signalen? 
Plots emotioneel worden, je moeilijk kunnen concentreren, slaapproblemen, veel piekeren,
geen zin meer om te gaan weken, conflicten met de collega's.

Stress kennen we allemaal. Wat is het verschil met een burn out ?  Wat herken jij ?

 1. We hebben allemaal te maken met stress.
  Het doet de adrenaline in ons lichaam stijgen en dit heeft een voordeel.
  We kunnen meer aanpakken, bergen werk verzetten.  Dit noemen we gezonde stress.   
  Resultaat behalen, erkenning krijgen voor ons werk,
  samen met anderen iets in de wereld zetten geeft ons energie.
  Het bezorgt ons een goed zelfbeeld.   Het is wel belangrijk om na een periode van inspanning,
  rust en ontspanning in te bouwen, zodat het stressgehalte in ons lichaam weer kan dalen. 
  Net zoals bij een gsm,  hebben  we onze batterijen steeds weer op te laden. 
  Onszelf en de anderen waarderen voor wat gepresteerd hebben is belangrijk om weer verder te kunnen.
 2. Als we te lang in de stressmodus zitten krijgen we spanningsklachten:
  Zij zijn het rood lampje in de auto: Ze geven een signaal dat we over onze grenzen bezig zijn. 
  En in elk werk komt dit voor : bvb  als we een paar deadlines na elkaar hebben.
  Overal zijn wel eens spanningen met collega’s of leidinggevende, die niet dadelijk opgelost geraken.
  Dit vraagt zelfzorg en soms de kracht om dingen aan te kaarten.
  Stresssituaties aanpakken kunnen we leren.
 3. Overspannen: Als het te vaak gebeurt dat we in spanning zijn
  of het structureel ingebakken zit in ons takenpakket dan hebben we een probleem.
  We kunnen onze concentratie verliezen, rapper uitvliegen, de slaap geraakt verstoord. 
  We moeten dan dringend voor onszelf zorgen: de huisarts verwittigen
  en steun op het werk zoeken bij een leidinggevende  of een preventieadviseu
  r.
  In een gesprek kunnen we samen uitzoeken wat je nodig hebt en hoe je dit kunt bespreken !
 4. burn-out: : Ineens lukt het echt niet meer; er gebeurt iets dat de emmer doet overlopen.
  We moeten een tijdje het werk neerleggen.
  Het is dan nodig ons verder te laten opvolgen bij de huisarts en een burn out coach in te schakelen
  en eventueel dient de bedrijfsarts verwittigd. 
  Het vraagt gesprek met de adviserend geneesheer van de mutualiteit:
  Tijd voor bezinning  en de zevenmijlslaarzen  bij burn out !

 5. Als de burn out gepaard gaat me andere live events; moeilijkheden in het gezin of familie,
  het verlies van iemand belangrijk, financiële moeilijkheden of andere gezondheidsproblemen
  dan kan er ook sprake zijn van een 
  depressie . 
  Je bent welkom voor een therapeutische begeleiding !

 6. Misschien hebben we ons lichaam al zoveel jaren uitgeput
  ( bvb door ook s’ nachts te moeten opstaan voor de kinderen, of overwerk, of ploegensysteem of verbouwing )
  zodat er
  chronisch vermoeidheid optreedt
  (bvb. de bijnieren zijn uitgeput of er is ook klierkoorts of de ziekte van laim geweest)
  Dit vraagt een langere fysieke revalidatie ( fasciatherapie ?, osteopaat ?, voedingsuplementen ? )

 7. Als we te weinig uitdaging hebben komen we in een bore out. 
  Onze motivatie is weg. We hebben geen groeikansen meer.
  Er is te weinig of te weinig variatie in ons werk. Ook dit kan na een tijd op ons gaan wegen.

  Samen kunnen we zoeken wat je weer energie geeft ! 

burn out: van binnen naar buiten en weer terug!

 De fasen in  burn out begeleiding volgen de beweging van het leminiscaat :  de liggende acht:

De weg naar binnen,  stilstaan: turning point, en weer naar buiten:

 

 1. Stilstaan: Eerst en vooral is er een periode van rust nodig, zelfzorg, lichamelijk ontspannen, bewegen,
  zodat de nachtrust weer terug komt.  We zorgen voor activiteiten of contacten die ons voeden,
  ook letterlijk zorgen voor gezonde voeding is belangrijk. 
  Bij een ernstige burn out, vraagt dit vaak een hele reorganisatie : we zoeken hoe we structuur brengen in onze dagen nu we thuis zijn.
 2. De weg naar binnen: Als we wat op ‘adem’ zijn gekomen kunnen we ons gaan bezinnen over onszelf en de situatie. 
  Ons bevragen : Wat speelt er allemaal mee ? ( zie burn out aanpak)  Welke plaats heeft werk in mijn leven ?
  Wat geeft energie en wat put met uit ?  
  Wat heb ik te accepteren en wat wil / kan ik veranderen aan mezelf en in de situatie? 
  Of zoek ik ander werk ?   
 3. Turning point Hoe komt ik weer naar buiten?  Welke actieve stappen heb ik te zetten :
  Ga ik een gesprek aan met mijn leidinggevende ?  Hoe bereid ik dit voor ? 
  Zet ik stappen naar de bedrijfsarts, preventieadviseur ?  
 4. en weer naar buiten: Hoe verloopt de re-integratie ?   Concrete afspraken rond takkenpakket en werkduur zijn noodzakelijk.  Evaluatiegesprekken dienen voorzien met de werkgever.  Loopt de integratie goed voor beiden of dient er nog bijgestuurd ?
  Als burn out coach kan ik samen met jou dit gesprek aangaan als je dit wenst.

Wat kan ik doen? De zevenmijlslaarzen bij burn out

Bij burn out zijn er zeven domeinen die we kunnen doorlichten:  de werkactiviteit zelf, mijn eigen functioneren,  
mijn team en leidinggevende,  de organisatie, de ruimere context.

IK HELP JE GRAAG IN DIT ONDERZOEKSPROCES :

 1. De werkactiviteit ( het) :  Hoe zit het met mijn takenpakket ?
  • Is de inhoud bevredigend ? Sta ik achter de  doelen?
   Is mijn takenpakket helder en goed afgebakend ?  Zijn er rusttijden ingebouwd?
  • Wat met de hoeveelheid ? Werk ik vaak over ? lukt time management?
   Kan ik prioriteiten stellen?  Heb ik te delegeren?   
  • Wat met mijn motivatie: heb ik groeimogelijkheden of is het boven mijn mogelijkheden?
   Mag ik zelf beslissen, plannen of vraagt alles toestemming?
  • Zijn er recentelijk veranderingen geweest ?
 2. IK : Heb ik aan mezelf te werken ?
  • Mijn lichaam: Herken ik mijn stressklachten en weet ik mij te ontspannen ?
   Hoe zorg ik voor mezelf? Wat is mijn draagkracht ?  Heb ik contact met mijn behoeften?
   Wat is mijn overlevingsstijl: vechten, vluchten of bevriezen en speelt dit parten ?
   Ontspanning – en ademhalingsoefeningen kunnen aangeleerd.  
   We kunnen samen zoeken naar een goede dag en weekstructuur.
  • Mijn emoties :  Kan ik even afstand nemen van de situatie en ruimte nemen om  mijn emoties  te bewerken
   en  te kiezen of ik ze ga kenbaar maken of niet .
   Heb ik zelfvertrouwen of kamp ik eerder met faalangst?   
   We kunnen samen ruimte maken voor je gevoelens
  • Mijn gedachten :
   Hoe evalueer ik mezelf ?  Heb ik een sterke innerlijke criticus, of relativeer ik eerder? Waardeer ik mezelf ?
   Ken ik mijn kwaliteiten, valkuilen ?(
   Welke eisen stel ik mezelf?   Ben ik een  perfectionist? Kan ik fouten toelaten?
   Zoek ik dan hulp ?  Kan ik steun aannemen ?
   Kan ik negatieve gedachten omzetten naar positieve?
   Mijn analyse is maar een waarheid, kan ik meerdere perspectieven zien ?
   Voice Dialogue, het  kernkwadrant , RET zijn methoden die we kunnen inzetten
  • Mijn waarden : Wat geeft en wat vreet energie ? Sta ik achter de visie van het bedrijf?
  • Vaardigheden: Kan ik mijn gedacht zeggen, invloed neerzetten , grenzen trekken, feedback geven,
   waardering geven en vragen, kan ik delegeren, hulp vragen?  
   We kunnen samen aan deze sociale vaardigheden werken.
  • Hoe kom ik naar buiten: mijn gedrag: Kan ik accepteren wat er is of ga ik proberen te veranderen?
   of beslis ik om weg te gaan? 
   Welke oplossingstrategie is er voor de stresserende situatie.  Wat plan ik en ga ik aanpakken.?
 1. Ik en mijn team: ( Wij)
  Hoe is de sfeer ? Wordt er ook plezier gemaakt ?
  Heb ik een maatje waar ik bij terecht kan , eventueel ook met dingen buiten het werk ?
  Hoe ga ik om met conflicten? Krijg ik steun of is er  eerder concurrentie ?  
  Welke rol neem ik op ? helper, observator, initiatiefnemer, motivator, leider, denker.  Welke thema’s  spelen ?
 2. Ik en mijn leidinggevende ( wij)   Krijg ik steun?  Hoe verloopt de feedback? Hoe loopt de taakverdeling ?  
 3. Organisatie:  Hoe is de structuur ?  Heb ik inspraak, invloed?  Ben ik tevreden met mijn slaris?
  Zijn er scholingsmogelijkheden ? 
  Heb je goede werkruimtes ?
 4. Globe: maatschappij, natuur, paradigma, klimaat, mobiliteit
 5. Hoe is de verhouding werk/privé? Spelen er dingen buiten het werk ?

Ik help je graag in deze zoektocht ,

neem gerust contact op.